De Weg naar het Zwaard: Dagboek van een Magiër

‘De weg naar het zwaard’ verhaalt over een pelgrimage naar Santiago de Compostela. De hoofdpersoon Paulo is op zoek naar zijn zwaard, het ereteken en magische symbool dat hem werd onthouden in het genootschap waarvan hij lid is. Alvorens het in ontvangst te kunnen nemen moet hij bewijzen dat hij het waard is. Wat volgt is een queeste naar zijn eigen falen en redding, een queeste naar zelfbewustzijn en zelfontdekking, ten slotte zelfverwerkelijking. Zijn weg voert niet alleen langs de Jakobusroute, maar ook dwars door de bijbel, met name de brieven van Paulus. Aldus legt Coelho in dit boek de verbinding tussen het mystieke, het magische en het christelijke geloof en verzoent hij esoterie en religie tot een eigentijdse levensleer.

Recensie(s)

Paulo Coelho is een hedendaags Braziliaanse auteur. In dit boek beschrijft hij een pelgrimstocht van een Braziliaanse man door het noorden van Spanje naar het bekende Santiago de Compostela. Hij is een aanhanger van de Traditie, een mengeling van het Christendom en New Age-achtige opvattingen en rituelen. Tijdens de lange voettocht wordt hij begeleid door een Italiaan die zich Petrus noemt, en die al ‘verder’ en ‘hoger’ is in de Traditie. De tocht is niet alleen gericht op zelfontdekking maar ook op het verwerven van allerlei vaardigheden en inzichten om dichter bij de kern van het leven, de agape, de echte liefde te komen. Daartoe moet de pelgrimsreiziger regelmatig bepaalde oefeningen doen en een aantal niet ongevaarlijke activiteiten volbrengen. Het voltooien van de pelgrimage wordt bekroond met het verwerven van een zwaard, dat de Braziliaan pas krijgt wanneer hij zeker weet wat hij ermee gaat doen. Het is geen spannend verhaal, meer een mengelmoes van beschrijvingen van avonturen en beschouwingen. Soms boeit het, maar soms irriteert het ook door zijn naïviteiten en vanzelfsprekendheden. Toch spreekt hij een ruim publiek aan, gezien ook het grote succes van zijn roman ‘De alchemist’. Pocketeditie; normale druk, krappe marge.
(Biblion recensie, Drs. K. de Jong Ozn.)