Met bloed doordrenkte baard

De vader van X pleegt zelfmoord en laat zijn zoon achter met een herdershond, een familiegeheim en een vaag verlangen naar loutering.

Overal en altijd weer

Overal en altijd weer gaat over simpele en tegelijkertijd ingewikkelde vragen, die altijd opkomen bij iemand die het wel en wee van zijn familie in ogenschouw neemt

Bovenlicht

Zomaar een ochtend in het midden van de twintigste eeuw. De zon komt op in Lissabon.

De zonde die liefde heet

De zonde die liefde heet is een ideeënroman over een zelfbewuste, haast arrogante ik-figuur die op cynisch-ironische wijze allerlei clichés aan de kaak stelt. Een mopperaar die ook zichzelf niet spaart.

De bedelaar en andere verhalen

Een moordenares, een bedelaar, een postzegelverzamelaar en een pelgrim zijn enkele van de curieuze personages die deze verhalenbundel bevolken.

Mijn winterkat mijn lief

Tussen 14 januari 1971 en 30 januari 1973 schreef António Lobo Antunes meer dan driehonderd brieven aan zijn eerste vrouw Maria José. Vanuit Angola, waar hij als arts dienstdeed in de oorlog tegen de bevrijdingsbeweging, vertrouwde hij zijn diepste zielenroerselen aan haar toe.

Leren bidden in het tijdperk van de techniek

Chirurg Lenz Buchmann besluit na de dood van zijn broer het roer om te gooien en de politiek in te gaan.

De spionnen

Verissimo’s De spionnen is een hommage aan de klassieke crime novels en spionageromans van auteurs als John le Carré en Graham Greene.

Als ik mijn ogen sluit

12 april 1961. Joeri Gagarin draait als eerste mens rond de aarde en stelt in de ruimte vast dat de planeet blauw is.

Het lied van de watergeest

Het lied van de watergeest is een modern sprookje waarin Pepetela scherpe kritiek levert op de Angolese elite.