De bedelaar en andere verhalen

Een moordenares, een bedelaar, een postzegelverzamelaar en een pelgrim zijn enkele van de curieuze personages die deze verhalenbundel bevolken.

Mijn winterkat mijn lief

Tussen 14 januari 1971 en 30 januari 1973 schreef António Lobo Antunes meer dan driehonderd brieven aan zijn eerste vrouw Maria José. Vanuit Angola, waar hij als arts dienstdeed in de oorlog tegen de bevrijdingsbeweging, vertrouwde hij zijn diepste zielenroerselen aan haar toe.

Als ik mijn ogen sluit

12 april 1961. Joeri Gagarin draait als eerste mens rond de aarde en stelt in de ruimte vast dat de planeet blauw is.

Leren bidden in het tijdperk van de techniek

Chirurg Lenz Buchmann besluit na de dood van zijn broer het roer om te gooien en de politiek in te gaan.

De spionnen

Verissimo’s De spionnen is een hommage aan de klassieke crime novels en spionageromans van auteurs als John le Carré en Graham Greene.

Het lied van de watergeest

Het lied van de watergeest is een modern sprookje waarin Pepetela scherpe kritiek levert op de Angolese elite.

Vijfentwintig keer Brazilië − Hedendaagse poëzie uit Brazilië

Deze bloemlezing verzamelt voor de eerste maal 25 Braziliaanse dichters die het Braziliaanse literaire landschap veranderd hebben of aan het veranderen zijn, in een tweetalige Portugees-Nederlandse editie.

De engelenclub

Een groepje van tien vrienden uit de hogere Braziliaanse kringen komt één keer per maand bijeen om copieus te dineren. De ellende begint wanneer een buitenstaander aanbiedt voor hen te koken.

Paardenschaduw op zee

Met huishoudster Mercilia scharen Beatriz, Joao, Ana en Fransisco zich op paaszondag rond het sterfbed van hun moeder. Afwisselend vertellen ze hun levensverhalen, die met die van de anderen kruisen en overlappen.

Jeruzalem

'Als ik u ooit vergeet, Jeruzalem, mag mijn rechterhand verdorren.' Zes personages zwerven 's nachts door een stad.