Harrie glijdt de helling af

 

Harrie glijdt de helling af

 

Aan alle schurken en geteisem,

schijnheiligen en schoffeerders,

grootmagnaten en schlemielvernachelaars,

shortbeleggers en oliespuiters,

sjeiks en sjoemelaars,

tsaren en rode despoten,

ellebogenwerkers en beentjelichters,

beeldenstormers en geschiedvervalsers

ogensluiters en blindstaarders

konkelaars en kronkelaars,

verdraaiers en leugenaars;

 

aan hen die bedriegen en bedonderen,

poten uitdraaien en hoofden afhakken,

drammen en doorzeuren,

duwen en trekken en trappen en stoten,

liegen en lawaai maken,

uitvergroten en wegwuiven,

velden verruimen en blikken vernauwen,

navelstaren en laten verrekken,

nadragen en haat zaaien,

 

 

overdenk uw zonden, beter uw leven en laat me met rust want ik heb hoofdpijn.

foto’s Ana Carvalho