Koning Dom Duarte I Over zwaarmoedigheid

Behalve zijn rijk te besturen, schreef de Portugese koning Dom Duarte I (1391-1438), bijgenaamd o eloquente, ‘de welsprekende’ ook, onder meer het boek Leal Conselheiro (‘Loyale Raadgever’). Daaruit een fragment waarin hij ingaat op depressies: ‘Over zwaarmoedigheid’. ‘Naar ik weet gaan veel mensen gebukt onder de somberheid die voorafgaat aan een verlies van het concentratievermogen en die tegenwoordig doorgaans melancholie of zwaarmoedigheid wordt genoemd, waarvan de geneesheren zeggen dat ze op vele manieren veroorzaakt wordt door gestoorde denkbeelden en gevoelens – aan die ziekte heb ik zelf drie jaren achtereen ernstig geleden en alleen door een bijzondere genade van God ben ik ervan genezen. Ik zal uiteenzetten hoe de melancholie bij mij is begonnen, hoe ze zich heeft ontwikkeld en hoe ze is geheeld, met de bedoeling dat degenen die dit lezen er baat bij hebben, dat mijn ervaring hun dient als voorbeeld en tot lering strekt. Weten wat anderen hebben gevoeld en ondervonden en hoe ze genezen zijn, kan een heilzame uitwerking hebben op hen die ook aan deze ziekte lijden, want een van de belangrijkste kenmerken daarvan is de overtuiging dat nog nooit iemand er vanaf is geraakt.’

foto Ana Carvalho